Saugumas ir aplinka

ESAB yra įsipareigojusi saugoti ir gerinti žmonių, su kuriais dirba, sveikatą ir aplinkos, kurioje dirba, saugumą. Taip pat nuolat siekiame gerinti savo aplinkos apsaugos, socialinius ir ekonominius rezultatus.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Saugumas ir aplinka: apžvalga

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti saugumą

Suvirinimo procesuose sveikatos ir saugumo klausimai yra labai svarbūs. Įsivaizduojame pasaulį, kuriame mūsų darbuotojai ir mūsų produktus naudojantys žmonės nepatirtų su darbu susijusių susižalojimų.

Mūsų įsipareigojimas saugoti aplinką

Tvari plėtra reiškia žmonių poreikių tenkinimą ir ateities kartų poreikių tenkinimo išlaikymo galimybę. Būdama pasaulyje pirmaujančia bendrove, prisiimame atsakomybę savo procesus, produktus ir pramonę vesti tvarumo keliu.

x

x

Loading..