teisiniai klausimai

Company Registration Information:

Oy ESAB Registruotas filialas
Raudondvario pl. 150
Kaunas
Lithuania


Del pateiktos informacijos tikslumo

Dedamos visos pastangos, kad informacija butu pateikiama laiku ir tiksli, taciau pasiliekama teise daryti pakeitimus be išankstinio pranešimo.

Atsakomybe

Informacija ar grafiniai vaizdai, pateikti šiame tinklalapyje („Informacija“), nesukuria jokiu sutartiniu ar kitu privalomu isipareigojimu ESAB bendroves ar bet kurio jos grupes filialo atžvilgiu, ir ši informacija nebus laikoma pasiulymu ar kitokio pobudžio kvietimu pirkti ar parduoti prekes bei paslaugas. Bet kokie sutartiniai ar kiti privalomi isipareigojimai, kurie sudaromi su ESAB bendrove pagal standartinius pardavimo terminus ir salygas ar kitus terminus ir salygas, susitartus raštu su ESAB bendrove, tures pirmenybe prieš bet kokia informacija, pateikta šiame tinklalapyje.

Pateikta informacija gali buti techniškai netiksli ar tureti tipografiniu klaidu. ESAB des visas pastangas, kad butu pateikiama tiksli informacija. Taciau, kaip ir bet kokia spausdinta medžiaga, pateikta informacija ilgainiui gali pasenti. ESAB bendrove nebus atsakinga už bet kokias informacijos klaidas ar nesugebejima ja atnaujinti. Todel bet kokie sprendimai, susije su jos naudojimu, priskiriami jos naudotojo atsakomybei. ESAB bendrove pasilieka teise bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti šio tinklalapio turini.

Šiai informacijai neteikiamos jokios garantijos ar protestai, išreikšti ir menami, ir ESAB bendrove atmeta bet kokias garantijas ar salygas, susijusias su nuosavybes teise, aprašymu, patenkinama kokybe, panaudojimo tikslo ar treciosios šalies intelektualiniu teisiu laikymusi. Atsižvelgiant i teisines normas, kurios riboja išlygu straipsniu taikyma, šiai išlygai bus taikomos maksimalios taikymo galimybes, atsižvelgiant i vietinius teisinius reikalavimus. ESAB bendrove ir bet koks šiai grupei priklausantis narys neprisiims jokios tiesiogines ar netiesiogines atsakomybes už galimus nuostolius, kylancius del šio tinklalapio naudojimo, iskaitant, bet neapsiribojant, pelno nuostolius, verslo sutrikimo, programu ar kitu informacija apdorojanciu sistemu duomenu netekimo ar panašiai.

Nors dedame visas pastangas vykdydami savo užsakymus, ESAB bendrove negali garantuoti, kad ji gales pateikti bet koki tinklalapyje pateikta gamini. ESAB bendrove pasilieka teise bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo nutraukti bet kokio šiame tinklalapyje nurodyto gaminio pardavima.

ESAB bendroves tinklalapiuose pateiktos gaminiu kainos gali skirtis nuo kitu reklamuojamu kainu, priklausanciu nuo skirtinguose geografinese rinkose vyraujanciu salygu.

Nors dedamos visos pastangos, taciau negalime garantuoti, kad tinklalapyje pateiktas turinys bus tikslus ir išsamus, iskaitant informacija apie kaina ir gaminio techninius duomenis. Atrade klaidingas kainas, jas ištaisysime musu elektroninese sistemose ir ištaisyta kaina bus pateikta Jusu užsakyme. ESAB bendrove pasilieka teise atšaukti bet koki pateikta pasiulyma ir ištaisyti bet kokias klaidas ar netikslumus (iskaitant pateikta ir priimta užsakyma).

Tam tikros šio tinklalapio nuorodos Jusu kompiuteri gali susieti su kitais tinklalapiais, už kuriuos ESAB bendrove neatsakinga ir neprisiima jokiu tiesioginiu ar netiesioginiu isipareigojimu už informacija, pateikta šiuose tinklalapiuose.

Bet kokie komentarai ar medžiaga, atsiusta ESAB bendrovei, naudojantis šiuo elektroniniu tinklalapiu, iskaitant atsakymus i klausimus ar pasiulymus, bus laikoma nekonfidencialia. ESAB bendrove netures jokiu isipareigojimu šiu komentaru ar atsiustos medžiagos atžvilgiu ir gales laisvai be jokiu apribojimu atkurti, panaudoti ar skirstyti šiuos komentarus ar medžiaga. Be to, ESAB bendrove gales laisvai naudotis šiuose komentaruose ar atsiustoje medžiagoje pateiktomis idejomis, koncepcijomis, moksline informacija ar metodais.

Colfax Privacy Policy.

 

x

x

Loading..